Programs

Vẽ và thiết kế trên máy tính

Tên ngành/ nghề:              Vẽ và thiết kế trên máy tính Mã ngành/nghề:                 TC-5480213-2023-V1 Trình độ đào tạo:               Trung cấp…

Xem chi tiết [+]

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Tên nghề:                           Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính Mã nghề:                 …

Xem chi tiết [+]