HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Công ty Honda Việt Nam tài trợ thiết bị đào tạo cho trường TC Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long